Asbest

Vejledning til forhandlere omkring håndtering af garantisager og reparationer af RONDA støvsugere, der har været anvendt til opsugning af asbest

H-klasse støvsugere er godkendte til opsamling af sundhedsfarligt støv, som f.eks. asbest.

Maskiner, som har været anvendt til asbestsanering, kræver EKSTRA opmærksomhed i forbindelse med servicering af maskinen, hvad enten det drejer sig om service i eller efter garantiperioden.

Reparation af maskiner anvendt til asbestholdigt materiale skal foregå i et specielt indrettet lokale med undertryk og slusesystem, som sikrer, at eventuelle asbestfibre ikke spredes. Samtidig stilles der specielle krav til emballering og mærkning, når man sender maskiner, som har været benyttet til asbest.

Der er os bekendt ikke serviceværksteder i Danmark, som har faciliteter til at håndtere asbestmaskiner, og V. Brøndum A/S benytter et godkendt serviceværksted i Tyskland til reparation af RONDA maskiner, som har været benyttet til asbest. Dette forlænger imidlertid servicetiden på maskiner, som har været anvendt til asbest.

Maskinen kan repareres på stedet:

DERFOR er den enkleste løsning ofte, at kunden selv foretager reparationen på stedet. Det vil sige i det asbestområde, hvor der arbejdes. Vi gør alt, hvad vi kan for at hjælpe kunden/brugeren af maskinen med at klarlægge behovet for reservedele og sender disse dele fra dag til dag, så kunden hurtigst muligt er oppe at køre igen. Reservedelspakken vælges i forhold til kundens el-tekniske færdigheder. Venligst kontakt os på telefon 8682 4366.

Maskinen sendes til reparation:

  1. HUSK at tømme maskinen (Gøres dette ikke, pålægges et gebyr eller maskinen sendes retur)
  2. Fjern filtre og pak disse i særskilte poser. HUSK at mærke poserne med ”INDEHOLDER ASBEST”
  3. Rengør maskinen (støvsug og aftør med en fugtig klud)
  4. Pak og forsegl maskinen i en tætlukkende pose og mærk denne med ”INDEHOLDER ASBEST”

Vær opmærksom på at V. Brøndum A/S er forpligtiget til at informere myndighederne, hvis vi har mistanke om, at maskiner, der har været anvendt til asbest, sendes uden korrekt mærkning/emballering.

Ved spørgsmål omkring reparationer kontakt V. Brøndum A/S på 8682 4366 / v@broendum.com