PCB filterhus

PCB filtre anvendes til renoveringsopgaver, hvor der er fare for PCB forekomster i byggematerialerne. Filteret er bygget op således, at det sikres, at kontakttiden mellem kul og forurenet luft bliver større end 1 sekund, hvilket sikrer en bedre binding af det flygtige PCB.

Kullene er lagt op som zigzag-mønster i filteret og mellemrummet mellem selve filteret, og indblæsningen sikrer, at lufthastigheden er lav, og at hele filterarealet anvendes. Levetiden for et PCB filterhus afhænger af brug og opsuget koncentration.

Levetidsudløb bør altid kontrolleres med kontrolmålinger.

  • Anvendes til filtrering af udblæsningsluft
  • Sikrer kontakttid på >1 sek. mellem luft og kul som foreskrevet
  • Nem tilslutning til maskinen

Varenummer: 84.67.7001

Specifikationer

Vægt
(inkl. filter) 63 kg

Datablade

Find forhandler

Varen sælges igennem et netværk af forhandlere, der dækker hele Danmark. For at kunne henvise til en forhandler, som bedst muligt kan servicere dig, bedes du indsende følgende oplysninger. Vi kontakter dig i løbet af en arbejdsdag.