ATEX

ATEX omhandler arbejde i eksplosionsfarlige områder.

Støv, gasser eller dampe kan forekomme i produktionsvirksomheder i større eller mindre grad med deraf følgende potentiel eksplosionsfare. Alle virksomheder er forpligtet til at foretage en vurdering af eksplosionsfaren i forbindelse med deres produktion. Der skelnes mellem forskellige zoner alt efter hvor stor risikoen for en eksplosion er i det pågældende område.

Elektrisk udstyr, der anvendes i en ATEX-zone, skal opfylde visse krav om eksplosionssikring.

Du kan læse mere om og finde links til ATEX-direktiverne om sikring mod eksplosionsfare i vores vidensbank.

Vi har foreløbig en enkelt ATEX godkendt industristøvsuger i vores sortiment, men vi kan skaffe flere forskellige modeller der passer til de forskellige zoner. Ved valg af ATEX støvsuger er der mange faktorer, der skal klarlægges. Vi har udarbejdet et Afklaringsskema til valg af ATEX støvsuger som du bedes udfylde og indsende sammen med din forespørgsel.