Vidensbank

Her i vores vidensbank kan du finde nyttige dokumenter og links angående generelle tekniske forhold omkring støvsugere, samt sikkerhedsbestemmelser og lovgivning indenfor behandling af sundhedsfarligt støv og eksplosive støvpartikler.

Generel teknisk information

Lidt om støvsugere

(V. Brøndum A/S)

Støv på byggepladsen

(branchevejledning fra BFA, Branchefællesskab for arbejdsmiljø i Bygge & Anlæg)

Information om PCB

(V. Brøndum A/S)

Luftrensere – teori og praksis

(V. Brøndum A/S)

Luftrensere og COVID-19 (SARS-CoV-2)

(V. Brøndum A/S)

Produktrelateret information

Udskiftning af motor og nulstilling af servicetæller RONDA – version 2020

(V. Brøndum A/S)

Vejledning SONEIL batterioplader

(V. Brøndum A/S)

Information og vejledninger vedrørende ATEX

Informationsside om ATEX direktivet

(Sikkerhedsstyrelsen)

ATEX bekendtgørelsen

ATEX bekendtgørelsen BEK nr 289 af 17/03/2016 (Retsinformation.dk)

Generel information om ATEX

(V. Brøndum A/S)

Vejledning omkring håndtering af eksplosionsfare i industrien

(BFA Industri, Branchefællesskab for arbejdsmiljø i industrien)

Afklaringsskema til valg af ATEX støvsuger

(V. Brøndum A/S)

Asbest

Asbest-huset

(BFA, Branchefællesskab for arbejdsmiljø i Bygge & Anlæg)

Asbesthåndtering

Af garantisager og reparationer af RONDA støvsugere (V. Brøndum A/S)

Øvrig information

Farlige stoffer i gamle byggematerialer

(BFA, Branchefællesskab for arbejdsmiljø i Bygge & Anlæg)