Nedbrydning


I denne oversigt har vi samlet de produkter, som især er velegnede, når det drejer sig om grundig rengøring indenfor nedbrydnings- og saneringsbranchen. Der kan forekomme mange arter af skadelige stoffer ved nedbrydning, og vi har maskiner, der imødekommer disse specielle forhold.


RONDA 200H Power

RONDA 200H Power er velegnet og godkendt til både almindelig opsugning og afsugning direkte fra håndværktøj typisk af større mængder meg...
Læs mere »
RONDA 1800H Power med Longopac

RONDA 1800H Power med Longopac

RONDA 1800H Power med opsamling i longopac pose - en kraftig industristøvsuger som er velegnet til opsugning af store mængder meget fint og/...
Læs mere »
RONDA 1800H Power m. opsamlingsspand

RONDA 1800H Power m. opsamlingsspand

RONDA 1800H Power m. opsamlingsspand - en kraftig industristøvsuger...
Læs mere »
RONDA 2000 industristøvsuger

RONDA 2000 Green Tech

Heavy-duty industristøvsuger med stort selvrensende kanalfilter. Velegnet til større rengøringsopgaver, med gulvslibemaskiner m.m. ...
Læs mere »
RONDA 2800H industristøvsuger

RONDA 2800H Green Tech

RONDA 2800H  Green Tech – en heavy duty H-klasse industristøvsuger. RONDA  2800H er en heavy duty H-klasse støvsuger til store...
Læs mere »
RONDA CF 502P og CF502A forudskiller

RONDA CF-502P og CF-502A forudskiller

RONDA® CF-502 cyklonforudskiller sættes foran en støvsuger eller en anden form for sugeenhed i tilfælde, hvor man suger meget fint støv o...
Læs mere »
RONDA 600 NPU luftrenser

RONDA NPU 600

RONDA 600 NPU luftrenser. Den er udviklet med fokus på holdbarhed samt brugervenlighed, og RONDA 600 NPU luftrenser er den...
Læs mere »

RONDA NPU 1250

RONDA NPU 1250 er en effektiv luftrenser til de mindre opgaver. Maskinen sikrer et godt arbejdsmiljø i forbindelse med f.eks. nedbrydning, as...
Læs mere »

RONDA NPU 2500

RONDA NPU 2500 er en professionel luftrenser til de mellemstore opgaver. Den er effektiv og meget brugervenlig....
Læs mere »

RONDA NPU 5000

RONDA NPU 5000 er en effektiv og brugervenlig luftrenser til store rum. Forbedrer arbejdsmiljøet betragteligt i forbindelse med f.eks. nedbry...
Læs mere »
PCB filterhus

PCB filterhus

PCB filterhus. PCB filtre anvendes til renoveringsopgaver, hvor der er fare for PCB forekomster i byggematerialerne. Filteret er bygget op s...
Læs mere »

Rengøringsmaskiner til brug ved nedbrydning og renoveringsprojekter

Ved nedrivning og renovering af bygninger er det vigtigt at holde fokus på miljø og sundhed. Især i ældre bygninger er der ofte forekomster af skadelige stoffer som f.eks. asbest, bly, skimmelsvamp og PCB, og de store mængder støv, der opstår ved nedbrydning, er i sig selv sundhedsskadeligt, og kan være kræftfremkaldende og medføre silikose og KOL.
Dette stiller krav om passende beskyttelse af nedbrydningsarbejderen samt til det udstyr der anvendes til støvminimering, og til den efterfølgende rengøring.

Ekstra beskyttelse mod blyholdigt støv
Er vægge for eksempel behandlet med blyholdig maling, eller er der mistanke herom, skal dette slibes af, inden væggene nedbrydes. Det samme gælder vægge med asbestholdig fliseklæb eller PCB-holdige fuger, samt lofter og gulve og tage med asbest. For at undgå spredning og indånding af det farlige støv i forbindelse med nedbrydningen, skal værktøjet være påmonteret en ”dust extractor”, det vil sige en H-godkendt støvsuger, som kobles på værktøjet og dermed opfanger støvet direkte fra kilden.

Kulfilter til farlige gasser
Når der er tale om nedbrydning af byggematerialer med større mængder PCB, er det i visse tilfælde endvidere et krav, at støvsugeren tilkobles et kulfilter, som filtrerer udblæsningsluften for de farlige gasser.
For at udgå spredning af sundhedsfarligt støv i forbindelse med nedbrydning og sanering, er det nødvendigt at arbejde i afgrænsede rum med undertryk og mulighed for høj luftudskiftning. Undertrykket skabes ved hjælp af en luftrenser, som suger luften fra rummet, hvor der saneres, renser luften og blæser den rensede luft ud af lokalet.

RONDA serien
omfatter en række støvsugere og luftrensere, som er velegnede i forbindelse med nedbrydnings- og renoveringsopgaver. Kendetegnende for disse maskiner er, at de er certificerede i støvklasse-H (EN60335-2-69) og udstyret med et IFA-certificeret HEPA-filter, som tilbageholder >99,995 % af partikler større end 0,3 μm.

Vidensbank
I vores vidensbank finder du artikler og vejledninger omkring håndteringen af sundhedsskadeligt støv som f.eks. asbest, bly, skimmel, PCB m.m.