Rengøringsmaskiner til brug ved nedbrydning og renoveringsprojekter

Især i ældre bygninger er der ofte forekomster af skadelige stoffer som f.eks. asbest, bly, skimmelsvamp og PCB, og de store mængder støv, der opstår ved nedbrydning, er i sig selv sundhedsskadeligt, og kan være kræftfremkaldende og medføre silikose og KOL.
Dette stiller krav om passende beskyttelse af nedbrydningsarbejderen samt til det udstyr der anvendes til støvminimering, og til den efterfølgende rengøring.

Ekstra beskyttelse mod blyholdigt støv
Er vægge for eksempel behandlet med blyholdig maling, eller er der mistanke herom, skal dette slibes af, inden væggene nedbrydes. Det samme gælder vægge med asbestholdig fliseklæb eller PCB-holdige fuger, samt lofter og gulve og tage med asbest. For at undgå spredning og indånding af det farlige støv i forbindelse med nedbrydningen, skal værktøjet være påmonteret en ”dust extractor”, det vil sige en H-godkendt støvsuger, som kobles på værktøjet og dermed opfanger støvet direkte fra kilden.

Kulfilter til farlige gasser
Når der er tale om nedbrydning af byggematerialer med større mængder PCB, er det i visse tilfælde endvidere et krav, at støvsugeren tilkobles et kulfilter, som filtrerer udblæsningsluften for de farlige gasser.
For at udgå spredning af sundhedsfarligt støv i forbindelse med nedbrydning og sanering, er det nødvendigt at arbejde i afgrænsede rum med undertryk og mulighed for høj luftudskiftning. Undertrykket skabes ved hjælp af en luftrenser, som suger luften fra rummet, hvor der saneres, renser luften og blæser den rensede luft ud af lokalet.

RONDA serien

omfatter en række støvsugere og luftrensere, som er velegnede i forbindelse med nedbrydnings- og renoveringsopgaver. Kendetegnende for disse maskiner er, at de er certificerede i støvklasse-H (EN60335-2-69) og udstyret med et IFA-certificeret HEPA-filter, som tilbageholder >99,995 % af partikler større end 0,3 μm.

Vidensbank
I vores vidensbank finder du artikler og vejledninger omkring håndteringen af sundhedsskadeligt støv som f.eks. asbest, bly, skimmel, PCB m.m.