Nyt projekt skal afdække den bedste metode til minimering af støv på arbejdspladsen

Støv på byggepladser er et kendt problem. Støvet kan være generende for medarbejderne og i værste fald gøre dem alvorligt syge. Derfor skal støvudvikling kontrolleres og om muligt elimineres.

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) er i øjeblikket i gang med at undersøge, hvilke metoder der er bedst egnet til at minimere støv på byggepladser. En af de metoder, der undersøges er anvendelsen af skærerobotter til automatisk tilskæring af f.eks. gipsplader og andre materialer, som typisk generer store mængder fint støv, når man skærer i dem. Skærerobotten er tilkoblet en støvsuger, som effektivt suger støvet bort, så snart kniven rammer pladen.

RONDA H-klasse støvsugere er specielt udviklet til at håndtere fint og sundhedsskadeligt støv på f.eks. byggepladser, og er særdeles velegnede i forbindelse med skærerobotter.

Læs nærmere om undersøgelsen her: https://nfa.dk/da/nyt/nyheder/2024/stoev-paa-arbejdspladsen

NFA tester skærerobot

Forsøg med skærerobot i laboratoriet hos NFA (Foto: www.nfa.dk)

Andre nyheder