Forretningsfilosofi

V. Brøndum A/S ønsker at være Danmarks foretrukne leverandør af heavy-duty støvsugere til byggebranchen, industrien og skadessanering. Med foretrukne leverandør mener vi den leverandør, som skaber størst værdi for kunderne. Det er kundernes behov, som driver os.

Fremstilling af støvsugere belaster som alt andet også miljøet, men vi tror på, at vi kan minimere denne miljøbelastning ved i stor udstrækning at købe komponenterne og producere lokalt og ikke mindst ved at sikre, at vore produkter har en lang levetid. Samtidig er det vores mål, at vi skal kunne servicere vore produkter med reservedele til rimelige priser mange år frem i tiden.

Det kæmper vi for
At bidrage til et godt arbejdsmiljø for vore kunder
At have tilfredse kunder
At være den foretrukne leverandør
At passe på hinanden og miljøet
At være lønsomme

Vore leveregler
Vi holder, hvad vi lover
Vi er altid tilgængelige
Vi bruger både vores sunde fornuft og udviser rettidig omhu
Vi tør fejle og indrømme vores fejl
Vi tager ansvar og hjælper hinanden

V. Brøndum A/S, Sadolinsvej 14