HEPA-filter test

Nye støvsugere og luftrensere, som er udstyret med HEPA-filter, kan leveres med et kontrol-certifikat af filtreringsevnen. En sådan test kaldes også “In Situ Integrity Test of Essential Filter Element”.

Baggrund

Fra myndigheder (i Danmark: Arbejdstilsynet) og internt i virksomheders arbejdsmiljøorganisationer kan der stilles krav om, at de støvsugere og luftrensere der anvendes, har et certifikat fra produktionstidspunktet, der dokumenterer deres filtreringsevne (jf. EN 60335-2-69 og EN 1822-5, nu erstattet af ISO 29463-5:2018).

Yderligere er det relevant at teste maskiner, hvis der er tvivl om integriteten af det installerede filter (f.eks. hvis maskinen har været tabt, væltet af et lad osv.)  samt efter filterskift.

I manualen til alle RONDA H-klasse støvsugere fremgår det, at HEPA filteret skal skiftes mindst én gang om året iht. kravene i EU standarden EN60335-2-69.

Fremgangsmåde

Motortoppen med installeret HEPA-filter bliver udsat for en test-aerosol (PAO) fra en aerosolgenerator. Den tilførte mængde test-aerosol måles som 100 % påvirkning af filteret.

Efter filteret måles mængden af aerosol med et Photometer (ATI 2i), hvorved filtreringsevnen kan påvises procentvis.

Maskinen bliver således udstyret med et unikt certifikat til dokumentation af filtrering, hvor både artikelnummer og serienummer for støvsugeren/luftrenseren såvel som for det installerede HEPA-filter er angivet. Dette certifikat kan følge maskinen som dokumentation til myndigheder.

Ligeledes kan støvsugere og luftrensere, som er sendt til service, testes og re-certificeres med nyt HEPA-filter.

Kontroleftersyn

Vær opmærksom på, at der stilles krav om, at “tekniske hjælpemidler m.v.” skal efterses med passende interval, og at dette eftersyn skal dokumenteres. Vi kan ved service af støvsugeren udføre en elektrisk sikkerhedstest og HEPA-filter test med udstedelse af certifikat for begge til dokumentation for dette årlige kontroleftersyn.

Skiftes HEPA-filteret, bør der ligeledes udføres en test for at kontrollere, at dette er monteret korrekt.

Kontakt os for nærmere information og booking.

Se i øvrigt:
Bekendtgørelse om anvendelse af tekniske hjælpemidler, jf. § 14
Vejledning til ” Lovpligtige eftersyn”

Specifikationer

Motor
-
Opsamling
-
Støjniveau
-
Størrelse
-
Sugeeffekt
-
Sugeevne
-
Vægt
-

Datablade

Find forhandler

Varen sælges igennem et netværk af forhandlere, der dækker hele Danmark. For at kunne henvise til en forhandler, som bedst muligt kan servicere dig, bedes du indsende følgende oplysninger. Vi kontakter dig i løbet af en arbejdsdag.