RONDA 370

RONDA 370 med recirkulation til diamantboring/-skæing skåner miljøet

I forbindelse med hultagning i beton og andre diamantbore-/skæreopgaver, hvor der benyttes vand til køling af processen, er der normalt behov for at få vand og slam suget væk med det samme. Denne type opgave stiller store krav til vådsugeren på grund af det store indhold af slibende partikler, og samtidig er der i dag også krav til bortskaffelse af slammet, som langt de fleste steder ikke må lukkes ud i kloaksystemet.

V. Brøndum A/S, DK- Silkeborg har lanceret en helt ny miljøvenlig RONDA 370 vådsuger, som kobles direkte på beton bore-/skæremaskiner og tilfører vand til køling, samtidig med at det beskidte kølevand/betonslam suges op i takt med at det skabes. Vandet renses og genbruges.

RONDA 370 er en kompakt og meget robust vådsuger med et filtrerings- og recirkulationssystem, som gør det muligt at genbruge vandet. En specialdesignet engangsfiltersæk renser boreslammet, og det filtrerede vand siver langsom tilbage i maskinens beholder, hvorfra det pumpes videre til betonboremaskinen/saven som frisk kølevand. Denne proces gentages, indtil filtersækken er sat til med betonslam.

Filtersækken med betonslam kan derefter bortskaffes efter myndighedernes eller kommunens forskrifter.

På denne måde lettes arbejdsprocessen, der spares vand og miljøbelastningen reduceres betragteligt.

RONDA 370 er udstyret med en kraftig 1200 W by-pass sugemotor med en løfteevne på 2400 mmVs og et robust kørestel med kraftige hjul, som sikrer, at maskinen er let at transportere, også når der skal bores på 5. sal.

Maskinen kan selvfølgelig også udstyres med standard støvsugertilbehør og benyttes som heavy duty vådsuger til almindelig rengøring.

Se her, hvordan det lille mobile recirkulationssystem fungerer i RONDA 370.

Andre nyheder