Vidensbank

Her i vores vidensbank kan du finde nyttige dokumenter og links angående generelle tekniske forhold omkring støvsugere, samt sikkerhedsbestemmelser og lovgivning indenfor behandling af sundhedsfarligt støv og eksplosive støvpartikler.

Generel teknisk information

Lidt om støvsugere

(V. Brøndum A/S)

Støv på byggepladsen

(branchevejledning fra BFA, Branchefællesskab for arbejdsmiljø i Bygge & Anlæg)

Information om PCB

(V. Brøndum A/S)

Energimærkning af støvsugere

ENERGY Label (V. Brøndum A/S)

Vejledning SONEIL batterioplader

(V. Brøndum A/S)

Luftrensere – teori og praksis

(V. Brøndum A/S)

Luftrensere og COVID-19 (SARS-CoV-2)

(V. Brøndum A/S)

Udskiftning af motor og nulstilling af servicetæller RONDA – version 2020

(V. Brøndum A/S)

Information og vejledninger vedrørende ATEX

Informationsside om ATEX direktivet

(Sikkerhedsstyrelsen)

Informationsside om ATEX direktivet

ATEX bekendtgørelsen BEK nr 289 af 17/03/2016 (Retsinformation.dk)

Generel information om ATEX

(V. Brøndum A/S)

Vejledning omkring håndtering af eksplosionsfare i industrien

(BFA Industri, Branchefællesskab for arbejdsmiljø i industrien)

Asbest

Asbest-huset

(BFA, Branchefællesskab for arbejdsmiljø i Bygge & Anlæg)

Asbesthåndtering

Af garantisager og reparationer af RONDA støvsugere (V. Brøndum A/S)

Øvrig information

Farlige stoffer i gamle byggematerialer

(BFA, Branchefællesskab for arbejdsmiljø i Bygge & Anlæg)